ของเล่นวิทยาศาสตร์ ของเล่นสำหรับเด็ก ชุดทดลอง เสริมทักษะในด้านต่างๆ

หลายสิบปีที่ผ่านมา ของเล่นเด็ก 2 ขวบ จะหลงใหลในชุดเคมีที่ทำให้พวกเขาสามารถทำปฏิกิริยาเคมีง่ายๆ ได้ หรือชุดกล้องดูดาวเพื่อมองดูดวงดาว ชุดเหล่านี้เป็นชุดเบื้องต้นแต่มีประสิทธิภาพในการหว่านเมล็ดแห่งความอยากรู้อยากเห็น ของเล่นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่ความสนุกสนานเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่สำคัญ เด็กๆ มักจะอยากรู้อยากเห็นโดยธรรมชาติ ของเล่นเด็ก ทำหน้าที่เป็นเชื้อเพลิง เพิ่มพูนความอยากรู้อยากเห็นนี้ ไม่ว่าจะเป็นการทำความเข้าใจว่าทำไมแม่เหล็กจึงผลักกันหรือพืชโตอย่างไร ของเล่นเหล่านี้ให้คำตอบที่เป็นรูปธรรม ของเล่นวิทยาศาสตร์ สมัยใหม่สะท้อนการประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง ชุดก่อสร้างเครนไฮดรอลิกแบบ DIY ไม่เพียงสอนฟิสิกส์เท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความท้าทายและแนวทางแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมในโลกแห่งความเป็นจริง

แนะนำ 3 ของเล่นวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็ก

กระดานวาดแม่เหล็ก

กระดานวาดแม่เหล็ก

 • เป็นของเล่นที่เหมาะสำหรับเด็กทุกวัย ของเล่นเหล่านี้ใช้แม่เหล็กเพื่อยึดชิ้นงานต่างๆ ไว้ด้วยกัน ซึ่งช่วยให้เด็กๆ สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้มากมายกระดานวาดแม่เหล็กมีให้เลือกหลายแบบ โดยทั่วไปแล้ว กระดานจะมีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกหรือไม้ที่มีแม่เหล็กฝังอยู่ ชิ้นงานต่างๆ ที่ใช้กับกระดานวาดแม่เหล็กมักทำจากแม่เหล็กหรือวัสดุอื่นๆ ที่ดึงดูดแม่เหล็ก ชิ้นงานเหล่านี้อาจรวมถึงตัวอักษร ตัวเลข รูปทรง สัตว์ และอื่นๆ สามารถหาซื้อสินค้าได้ ที่นี่!!

Eco Explorer

 • เป็นชุดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ชุดอุปกรณ์นี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับเด็กๆ ในการทดสอบคุณภาพน้ำ ทำความเข้าใจส่วนประกอบของดิน และเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน

ชุดอุปกรณ์ Eco Explorer ประกอบไปด้วย

 • ชุดอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพน้ำ ชุดอุปกรณ์นี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับเด็กๆ ในการทดสอบความใส ความขุ่น ความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณสารเคมีในน้ำ
 • ชุดอุปกรณ์ทดสอบดิน ชุดอุปกรณ์นี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับเด็กๆ ในการทำความเข้าใจส่วนประกอบของดิน เช่น ดินเหนียว ดินร่วน และดินทราย
 • หนังสือคู่มือ หนังสือคู่มือนี้ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ชุดอุปกรณ์ Eco Explorer
 • สามารถหาซื้อสินค้าได้ ที่นี่!!

ชุดปลูกต้นไม้แบบง่าย

 • เป็นชุดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ ชุดอุปกรณ์นี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับเด็กๆ ในการเพาะเมล็ดพืชและดูแลต้นไม้

ชุดปลูกต้นไม้แบบง่าย ประกอบไปด้วย

 • เมล็ดพืช เมล็ดพืชอาจเป็นเมล็ดพืชผัก ผลไม้ หรือดอกไม้
 • ดิน ดินควรเป็นดินที่ระบายน้ำได้ดี
 • ภาชนะปลูก ภาชนะปลูกอาจเป็นกระถาง ถาดเพาะเมล็ด หรือถุงพลาสติก
 • น้ำ น้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตของพืช
 • ปุ๋ย ปุ๋ยอาจจำเป็นสำหรับพืชบางชนิด
 • หนังสือคู่มือ หนังสือคู่มือให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปลูกต้นไม้
 • สามารถหาซื้อสินค้าได้ ที่นี่!!

จัดทำโดย : khunpim