ของเล่นเด็ก 3 เดือน

ของเล่นเด็ก 3 เดือนการเลือกของเล่นที่เหมาะสมกับวัย

โลกใบนี้คือความมหัศจรรย์ผ่านสายตาของเด็กทารกอายุ 3 เดือน ทุกเสียง สี และพื้นผิวคือประสบการณ์ใหม่ ในฐานะพ่อแม่ การจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการสำรวจ ส่วนใหญ่ผ่าน ของเล่นเด็ก สามารถส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อเส้นทางการพัฒนาของทารก สามเดือนเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของทารก ของเล่นเด็ก 3 เดือน จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อของพวกเขาแข็งแรงขึ้น สายตาชัดเจนขึ้น และช่วงความสนใจยาวขึ้นเล็กน้อย พวกเขาจะเริ่ม

 • จดจำใบหน้าที่คุ้นเคย
 • ตามวัตถุด้วยสายตา
 • จับและเขย่าของเล่น
 • ยิ้มเมื่อได้ยินเสียงของพ่อแม่
 • ตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางเสียง

ของเล่นที่เป็นมากกว่าของเล่นธรรมดา แต่เป็นเครื่องมือทางการศึกษา และพัฒนาในด้านต่างๆ

 • ส่งเสริมการเรียนรู้แบบสัมผัส
 • เพิ่มประสบการณ์ทางสายตาและเสียง
 • พัฒนาความแข็งแรงของมือและประสานมือกับตา
 • ของเล่นแนะนำสำหรับเด็กอายุ 3 เดือน

           เด็กอายุ 3 เดือนกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม การเล่นของเล่นเด็กจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้และเติบโตตามพัฒนาการที่เหมาะสม ดังนี้

 • ช่วยพัฒนาทักษะด้านร่างกาย เด็กวัยนี้กำลังเริ่มฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น แขน ขา คอ การเล่นของเล่นเด็ก เช่น โมบายล์ ตุ๊กตาแขวน จะช่วยกระตุ้นให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้น ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและประสานงานกันได้ดียิ่งขึ้น
 • ช่วยพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ เด็กวัยนี้เริ่มแสดงออกทางอารมณ์ได้หลากหลาย เช่น หัวเราะ ร้องไห้ การเล่นของเล่นเด็กจะช่วยกระตุ้นให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน มีความสุข ลดความเครียด และช่วยให้อารมณ์มั่นคงขึ้น
 • ช่วยพัฒนาทักษะด้านสติปัญญา เด็กวัยนี้เริ่มเรียนรู้สิ่งต่างๆ เกี่ยวกับโลกรอบตัว การเล่นของเล่นเด็กจะช่วยกระตุ้นให้เด็กสังเกต จดจำ และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
 • ช่วยพัฒนาทักษะด้านสังคม เด็กวัยนี้เริ่มเรียนรู้ที่จะปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การเล่นของเล่นเด็กจะช่วยกระตุ้นให้เด็กรู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือ และเล่นร่วมกับผู้อื่นได้

เครดิต : https://www.intouchmedicare.com/baby-development-from-1-to-12-months

ของเล่นเด็ก 3 เดือนที่เหมาะสมกับวัย

 • แฟลชการ์ด ขนาดใหญ่

แฟลชการ์ดที่มีรูปภาพและคำศัพท์หรือข้อความต่างๆ เหมาะสำหรับเด็กในวัยเรียนรู้ เพื่อใช้ในการฝึกทักษะด้านต่างๆ เช่น การจดจำ การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา

เด็กทารกอายุนี้มักชอบลวดลายที่โดดเด่น โดยเฉพาะสีตัดกัน เช่น ดำ ขาว และแดง ของเล่นเหล่านี้ไม่เพียงแต่ดึงดูดสายตา แต่ยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะการติดตามสายตาอีกด้วย

 • โมบายแขวน

ของเล่นแขวนที่เหมาะสำหรับทั้งความบันเทิงและการพัฒนาทักษะยนต์ ของเล่นแขวนช่วยให้เด็กทารกเอื้อมมือไปหา ส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

 • ของเล่นสำหรับกัดนุ่ม

แม้ว่าจะยังเร็วอยู่ แต่ทารกบางคนอาจเริ่มมีฟันน้ำนมในช่วงอายุนี้ ของเล่นนุ่ม ๆ ที่สามารถเคี้ยวได้สามารถช่วยบรรเทาอาการและมักเป็นที่นิยม

เมื่อเลือกของเล่นสำหรับเด็กทารกอายุ 3 เดือน ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

 • ความปลอดภัย ของเล่นต้องปลอดภัยสำหรับเด็กทารกกัดและดูด หลีกเลี่ยงของเล่นที่มีชิ้นส่วนเล็ก ๆ ที่
 • คุณภาพ ของเล่นควรทำจากวัสดุที่มีคุณภาพดีและทนทาน
 • ความน่าสนใจ ของเล่นควรดึงดูดความสนใจของทารกและกระตุ้นประสาทสัมผัสของพวกเขา
การเลือกของเล่นสำหรับเด็กอายุ 3 เดือนเป็นมากกว่าแค่การเล่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกเครื่องมือที่ส่งเสริมการเติบโต การพัฒนา และความผูกพัน ด้วยของเล่นที่เหมาะสม เวลาเล่นจะกลายเป็นรากฐานสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จัดทำโดย : khunpim