ของเล่นเด็ก1ขวบ

ของเล่นเด็ก1ขวบ เล่นของเล่นอะไรบ้าง ของเล่นจะช่วยพัฒนาการในด้านใด

เด็กอายุ 1 ขวบกำลังมี พัฒนาการเด็ก1ขวบ หลายอย่าง ของเล่นที่เหมาะสมกับวัยสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และภาษาของพวกเขาได้ การเลี้ยงลูกเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์สำคัญของแท่และเด็ก และเมื่อ เด็ก1ขวบ อาจกำลังสงสัยว่า ของเล่นเด็ก1ขวบ แบบไหนที่เหมาะกับวัยของพวกเขา ของเล่นในวัยนี้ไม่ได้เป็นแค่ความบันเทิงเท่านั้น ของเล่นเด็ก แต่ยังช่วยส่งเสริมทักษะด้านสติปัญญา อารมณ์ และ การเคลื่อนไหวด้วย บทความนี้จะช่วยให้ทำคุณแม่มีความเข้าใจกับของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับ ของเล่นเสริมพัฒนาการ 1 ขวบ

การ เสริมพัฒนาการ 1 ขวบ ที่สำคัญของเด็กอายุ 1 ปี

 • ด้านร่างกาย สำหรับเด็ก 1 ขวบ การ ของเล่นของเล่น จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก เช่น กล้ามเนื้อมือและตา ทักษะการทรงตัว การเดิน การวิ่ง เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ของเล่นลากจูง ของเล่นบล็อก ของเล่นดนตรี เป็นต้น
 • ด้านสติปัญญา สำหรับเด็ก 1 ขวบ จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ แก้ปัญหา เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ของเล่นจำลองสถานการณ์ ของเล่นปริศนา ของเล่นที่ต้องใช้ความคิด เป็นต้น
 • ด้านอารมณ์ สำหรับเด็ก1ขวบ จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็ก เช่น ความรู้สึกสนุกสนาน ความผ่อนคลาย การผูกพัน เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ของเล่นนุ่มนิ่ม ของเล่นดนตรี ของเล่นที่เด็กสามารถมีส่วนร่วมได้ เป็นต้น
 • ด้านภาษา สำหรับเด็ก1ขวบ ของเล่น กํา ลัง ฮิต จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก เช่น การฟัง เด็กเริ่มพูด การอ่าน การเขียน เป็นต้น ตัวอย่างเช่น หนังสือนิทาน ของเล่นที่พูดได้ ของเล่นที่มีเสียง เป็นต้น

การ เสริมพัฒนาการ 1 ขวบ ที่สำคัญของเด็กอายุ 1 ปี

     ของเล่นช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสของเด็ก

 • ของเล่นที่มีพื้นผิวต่างๆ เช่น ของเล่นที่มีเสียง
 • ของเล่นดนตรีที่มีเสียงที่หลากหลาย
 • ของเล่น Light-up ที่ตอบสนองต่อการสัมผัสหรือเสียง
 • ของเล่น Building and Stacking

   ของเล่นช่วยในการฝึกทักษะการเดิน

 • ของเล่น lawnmowers หรือ vacuums
 • สัตว์ดึง along
 • รถเข็นหรือวอล์คเกอร์แบบผลัก
 • ปริศนาง่ายๆ

     ของเล่นเด็ก 1 ขวบ ที่ช่วยในการแก้ปัญหา

 • ตัวแยกรูปร่างพื้นฐาน
 • ปริศนาไม้ชิ้นใหญ่
 • หนังสือ

   ของเล่นพัฒนาการทางภาษาและการความสัมพันธ์

 • หนังสือบอร์ดที่มีภาพขนาดใหญ่
 • หนังสือสัมผัสและรู้สึก

การเลือกของเล่นที่เหมาะสมกับวัย ของเล่นเด็ก1ขวบ

 • การพัฒนาทักษะยนต์ ตั้งแต่การหยิบจับไปจนถึงการเรียงซ้อน ของเล่นช่วยในการ refining การเคลื่อนไหวเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านั้น
 • การเติบโตทางปัญญา ของเล่นที่ท้าทายพวกเขาช่วยในการพัฒนาสมองและการแก้ปัญหา
 • ทักษะภาษา ของเล่นที่พูดหรือร้องเพลง หรือของเล่นที่คุณสามารถอธิบายได้ ช่วยเพิ่มคำศัพท์ให้ลูกน้อย
 • ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ช่วงเวลาเล่นสามารถสอนการแบ่งปัน ความร่วมมือ และการเล่นตามบทบาทสมมุต

ข้อควรระวังของการเลือกของเล่นที่ปลอดภัยให้เด็ก

 • หลีกเลี่ยงของเล่นที่เป็นอันตรายต่อการสำลัก ของเล่นควรมีขนาดใหญ่กว่าปากของเด็ก ระวังของเล่นที่มีชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ขนาดเล็ก
 • ปลอดสารพิษ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าของเล่นปราศจาก BPA และปราศจากสีที่ harmful
 • ทนทาน ของเล่นควรทนต่อการกัด ขว้างปา หรือพฤติกรรมทั่วไปของเด็กอายุหนึ่งปี
 • ล้างทำความสะอาดได้ เนื่องจากของเล่นส่วนใหญ่เด็กจะชอบเอาเข้าปากเป็นอันดับแรก สามารถทำความสะอาดได้ง่าย

จัดทำโดย : khunpim