ของเล่นเด็ก2ขวบ

ของเล่นเด็ก2ขวบ เสริมพัฒนาการให้ลูกน้อยวัย 2 ขวบ ให้มีประสิทธิภาพ

เด็กอายุ 2 ขวบ เป็นวัยที่เริ่มมีความอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆ รอบตัวมากขึ้น ชอบสำรวจและทดลองเล่น ของเล่นสำหรับ ของเล่นเด็ก2ขวบ จึงควรเป็นประเภทที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก เช่น พัฒนาการด้านร่างกาย เด็กวัยนี้เริ่มเดินได้คล่องแล้ว จึงควรเลือก ของเล่นเด็ก 2 ขวบ ของเล่นเสริมพัฒนาการ 2 ขวบ ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว เช่น บล็อกไม้ ตัวต่อ ของเล่นเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น ดินสอสี ดินน้ำมัน เป็นต้น พัฒนาการด้านสติปัญญา เด็กวัยนี้เริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาจึงควรเลือก ของเล่นเด็ก ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เช่น ของเล่นที่มีเสียงหรือแสงสี ของเล่นที่มีตัวเลขหรือตัวอักษร ของเล่นที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เช่น บล็อกไม้ ตัวต่อ ของเล่นเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก พัฒนาการด้านอารมณ์ เด็กวัยนี้เริ่มมีอารมณ์ที่หลากหลายขึ้น จึงควรเลือกของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ เช่น ของเล่นที่มีสีสันสดใส ของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านจินตนาการ เช่น ของเล่นตุ๊กตา ของเล่นสัตว์

พัฒนาการเด็ก 2 ขวบ มีอะไรบ้างและ ของเล่นเด็ก2ขวบ ที่เหมาะกับพัฒนาการด้านต่างๆ

พัฒนาการด้านร่างกาย

 • เดินได้คล่องแคล่ว สามารถวิ่ง กระโดด ขึ้นลงบันไดได้
 • หยิบจับของได้คล่องแคล่วด้วยมือทั้งสองข้าง
 • เริ่มฝึกใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น การเขียน การปั้น
 • ฟันเริ่มขึ้นครบ 20 ซี่

พัฒนาการด้านสติปัญญา

 • เริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
 • จำได้มากขึ้น เข้าใจภาษาที่ซับซ้อนมากขึ้น
 • เริ่มรู้จักใช้เหตุผล
 • ชอบสำรวจและทดลอง

พัฒนาการด้านอารมณ์

 • เริ่มมีอารมณ์ที่หลากหลายขึ้น เช่น ดีใจ โกรธ เสียใจ
 • เริ่มมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
 • เริ่มมีความต้องการเป็นอิสระ

พัฒนาการด้านสังคม

 • เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้น
 • เริ่มเล่นกับเพื่อน
 • เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและมารยาท

แนะนำของเล่นเด็ก2ขวบมีอะไรบ้างที่เด็กในวัยนี้ควรค่าแก่การเล่นควรเล่น

ของเล่นเด็ก2ขวบ

เครดิตภาพ : https://www.parentsone.com/type-of-toys/

 • บล็อกไม้ บล็อกไม้เป็นของเล่นคลาสสิกที่เหมาะสำหรับเด็กทุกวัย บล็อกไม้ช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการเคลื่อนไหว การแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์
 • ตัวต่อ ตัวต่อเป็นของเล่นอีกประเภทหนึ่งที่เหมาะสำหรับเด็กวัยนี้ ตัวต่อช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการเคลื่อนไหว การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ
 • ของเล่นเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก ของเล่นเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะการจับ การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และความคิดสร้างสรรค์ เช่น ดินสอสี ดินน้ำมัน ของเล่นแปะสติ๊กเกอร์ เป็นต้น
 • ของเล่นที่มีเสียงหรือแสงสี ของเล่นที่มีเสียงหรือแสงสีช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะด้านประสาทสัมผัสและจินตนาการ
 • ของเล่นที่มีตัวเลขหรือตัวอักษร ของเล่นที่มีตัวเลขหรือตัวอักษรช่วยให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขและตัวอักษร
 • ของเล่นที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของเล่นที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ เช่น ของเล่นตุ๊กตา ของเล่นสัตว์ ของเล่นบทบาทสมมติ

จัดทำโดย : khunpim