ของเล่นเด็ก3ขวบ

ของเล่นเด็ก3ขวบ มีอะไรบ้าง และ ของเล่นเด็ก เสริมสร้างพัฒนาการอะไรบ้าง

เด็กวัย 3 ขวบ เป็นช่วงวัยที่เริ่มมีพัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญามากขึ้น เด็กจะเริ่มเดินได้คล่องแคล่ว มีกล้ามเนื้อมัดเล็กที่แข็งแรงขึ้น สามารถหยิบจับสิ่งของได้ดีขึ้น และเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จัก ของเล่นเด็ก3ขวบ นี้จึงควรเป็นประเภทที่ พัฒนาการเด็ก3ขวบ ในด้านต่างๆ ดังนี้ พัฒนาการด้านร่างกาย ของเล่นที่เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายสำหรับเด็กวัย 3 ขวบ ได้แก่ รถของเล่น จักรยาน บล็อกตัวต่อ ของเล่นที่มีส่วนประกอบขนาดใหญ่ เช่น บ้าน ปราสาท ฯลฯ ของเล่นเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีการเคลื่อนไหวร่างกาย ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก พัฒนาการด้านสติปัญญา ของเล่นที่เสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญาสำหรับเด็กวัยสามปีได้แก่ ของเล่นที่มีสีสันสดใส ของเล่นเด็ก ที่มีเสียงดนตรี ของเล่นที่มีตัวเลข ตัวอักษร ของเล่นประเภทจิ๊กซอว์ ของเล่นประเภทจับคู่ ของเล่นเหล่านี้จะช่วยพัฒนาทักษะด้านการมองเห็น การได้ยิน การคิด การจดจำ การเรียนรู้ พัฒนาการด้านอารมณ์ ของเล่นที่เสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์สำหรับเด็กวัย 3 ขวบ ได้แก่ ตุ๊กตา หุ่นยนต์ ของเล่นที่เลียนแบบอาชีพต่างๆ ของเล่นเหล่านี้จะช่วยพัฒนาทักษะด้านจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออกทางอารมณ์

เด็กวัย 3 ขวบเป็นช่วงวัยที่ควร เสริมพัฒนาการ และของเล่นที่เหมาะกับวัยนี้มีอะไรบ้าง

ตัวอย่างของเล่นที่แนะนำสำหรับ เด็กสามขวบ

     ตัวต่อเสริมพัฒนาการ บล็อกตัวต่อหรือเลโก้ ของเล่นประเภทนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะด้านการคิด แก้ปัญหา การทำงานประสานมือกับตา และจินตนาการ ตัวอย่างของเล่นบล็อกตัวต่อหรือเลโก้สำหรับ เด็กสามขวบ ได้แก่

 • LEGO Duplo 2in1 Fire Truck & Fire Station
 • LEGO DUPLO My First Car
 • LEGO DUPLO My First Animal Set
 • LEGO DUPLO Big Farm

ตุ๊กตาและหุ่นยนต์ ของเล่นประเภทนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะด้านจินตนาการ การแสดงออกทางอารมณ์ และความสัมพันธ์ทางสังคม ของเล่นเด็กน้อย และหุ่นยนต์สำหรับเด็กวัย3ขวบ ได้แก่

 • Fisher-Price Little People Family House
 • Fisher-Price Laugh & Learn Smart Stages Puppy
 • Melissa & Doug Wooden Dollhouse
 • VTech InnoTab MAX Learning Tablet

สมุดภาพระบายสี ของเล่นประเภทนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออกทางอารมณ์ และกล้ามเนื้อมัดเล็ก ตัวอย่างของเล่นสมุดภาพระบายสี พัฒนาการเด็ก 3 ปี ได้แก่

 • Crayola Color Wonder Magic Pad
 • Cra-Z-Art Water Wonder Markers
 • Melissa & Doug Water Wow! Animals
 • Crayola Color Wonder Activity Book

หนังสือนิทาน ของเล่นประเภทนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะด้านภาษา การฟัง การอ่าน และการจินตนาการ ตัวอย่างของเล่นหนังสือนิทานสำหรับเด็กวัย 3 ขวบ ได้แก่

 • The Very Hungry Caterpillar by Eric Carle
 • Goodnight Moon by Margaret Wise Brown
 • Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? by Bill Martin Jr.
 • The Cat in the Hat by Dr. Seuss

แป้งโดว์ ของเล่นประเภทนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ตัวอย่างของเล่นแป้งโดว์สำหรับเด็กวัย 3 ขวบที่กำลังเสริมสร้างพัฒนาการ ได้แก่

 • Play-Doh Classic Creative Play Set
 • Hasbro My Little Pony Play-Doh Party Pack
 • Crayola Modeling Dough
 • Play-Doh Air-Dry Fun Factory

ประโยชน์ของ ชองเล่นเด็ก3ขวบ มีประโยชน์อะไรบ้าง

ตัวอย่างของเล่นที่แนะนำสำหรับ เด็กสามขวบ

 • ช่วยพัฒนาทักษะด้านร่างกาย เด็กวัย 3 ขวบเริ่มมีพัฒนาการด้านร่างกายมากขึ้น ของเล่นที่เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย เช่น รถของเล่น จักรยาน บล็อกตัวต่อ ของเล่นที่มีส่วนประกอบขนาดใหญ่ เช่น บ้าน ปราสาท ฯลฯ จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีการเคลื่อนไหวร่างกาย ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก
 • ช่วยพัฒนาทักษะด้านสติปัญญา ของเล่นเด็ก 3 ขวบ
  เริ่มมีพัฒนาการด้านสติปัญญามากขึ้น ของเล่นที่เสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา เช่น ของเล่นที่มีสีสันสดใส ของเล่นที่มีเสียงดนตรี ของเล่นที่มีตัวเลข ตัวอักษร ของเล่นประเภทจิ๊กซอว์ ของเล่นประเภทจับคู่ จะช่วยพัฒนาทักษะด้านการมองเห็น การได้ยิน การคิด การจดจำ การเรียนรู้
 • ช่วยพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ เด็กวัย 3 ขวบเริ่มมีพัฒนาการด้านอารมณ์มากขึ้น ของเล่นที่เสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์ เช่น ตุ๊กตา หุ่นยนต์ ของเล่นที่เลียนแบบอาชีพต่างๆ จะช่วยพัฒนาทักษะด้านจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออกทางอารมณ์

จัดทำโดย : khunpim