สีเทียน

สีเทียน ของเล่นเด็ก เพื่อการฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ

   สีเทียน สำหรับเด็กเป็นอุปกรณ์ศิลปะที่ได้รับความนิยมสำหรับเด็กเล็ก ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้การวาดรูประบายสี และพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก สีเทียนสำหรับเด็กมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับช่วงวัยของเด็ก ผู้ปกครองควรสอนเด็กให้ใช้สีเทียนอย่างถูกวิธี เช่น สอนให้เด็กจับสีเทียนให้ถูกต้อง สอนให้เด็กระบายสีบนกระดาษหรือบนพื้นผิวที่เหมาะสม และสอนให้เด็กเก็บสีเทียนให้เป็นระเบียบ การเลือกซื้อ สีเด็ก ที่เหมาะสมจะช่วยให้เด็กสนุกกับการวาดรูประบายสี และพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กได้อย่างเหมาะสม สีเทียนแท่งใหญ่ นั้นเหมาะกับเด็กที่สุด โดยเฉพาะกับเด็กที่มีอายุ 2-4 ปี ด้วยรูปทรงและขนาดของสีเทียนที่จับได้สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน รวมทั้งส่วนประกอบของสีเทียนนั้น ก็ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กอีกด้วย ทำให้ผู้ปกครองวางใจที่จะให้เด็ก ๆ ใช้สีเทียน ได้โดยไม่ต้องคอยระแวงเรื่องความปลอดภัยมากนัก แต่ว่า สีเทียนยี่ห้อไหนดี และแบบไหนกันนะที่จะปลอดภัยสำหรับเด็กๆ และ สีเทียนเด็ก คือ ของเล่นเด็ก เพื่อพัฒนาและระบายอารมที่ดีสำหรับเด็ก 

สีเทียน สำหรับเด็กที่ได้รับความนิยมและปลอดภัยสำหรับเด็ก

 • Crayola เป็นแบรนด์สีเทียนที่ได้รับความนิยมทั่วโลก สีเทียนแท่งใหญ่ ของ Crayola มีสีสันสดใส ปลอดภัยต่อเด็ก และมีความทนทาน
 • Giotto เป็นแบรนด์สีเทียนจากอิตาลี สีเทียนของ Giotto มีสีสันสดใส ปลอดภัยต่อเด็ก และมีความทนทาน
 • Derwent เป็นแบรนด์สีเทียนจากสหราชอาณาจักร สีเทียนของ Derwent มีสีสันสดใส ปลอดภัยต่อเด็ก และมีความทนทาน

วิธีการเลือกซื้อสีเทียนยังไงให้เหมาะสมกับเด็ก เพื่อให้เด็กสนุกกับการวาดรูประบายสีและพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กได้อย่างเหมาะสม

ประเภทของสีเทียน

 • สีเทียนขี้ผึ้ง เป็นสีเทียนประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มีลักษณะเป็นแท่งสีที่ สี เทียน ทํา มา จาก อะไร ผลิตจาก ขี้ผึ้งและผงสี สีสันสดใส ระบายง่าย ไม่เลอะมือ แต่อาจหักง่าย
 • สีเทียนน้ำมัน เป็น สีเทียนยี่ห้อไหนดี ที่มีส่วนผสมของน้ำมัน ระบายได้เหมือนสีเทียนทั่วไป แต่อาจเลอะมือและล้างออกยาก
 • สีเทียนระบายน้ำ เป็นสีเทียนที่สามารถใช้ระบายสีด้วยน้ำได้ ระบายง่าย ไม่เลอะมือ

อายุที่เหมาะสมในการใช้สีเทียน

 • เด็กอายุ 1-2 ปี ควรใช้สีเทียนสำหรับเด็กแรกเกิดที่มีด้ามจับขนาดใหญ่ ช่วยให้เด็กจับได้ถนัดมือ
 • เด็กอายุ 2-3 ปี ควรใช้สีเทียนสำหรับเด็กอายุ 2-3 ปีที่มีด้ามจับใหญ่กว่าสีเทียนสำหรับเด็กแรกเกิดเล็กน้อย
 • เด็กอายุ 4-6 ปี ควรใช้สีเทียนสำหรับเด็กอายุ 4-6 ปีที่มีด้ามจับขนาดเท่าดินสอ

ประโยชน์ของสีเทียนสำหรับเด็กเล็กมีมากมาย ดังนี้

 • ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้การวาดรูประบายสี

การวาดรูประบายสีด้วยสีเทียนเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้พื้นฐานของการวาดรูป เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสัน รูปทรง และองค์ประกอบต่าง ๆ ของภาพ เด็กจะได้ฝึกทักษะในการจับดินสอหรือสีเทียน ฝึกการลากเส้น ฝึกการระบายสีให้ทั่วถึง และฝึกการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตนเอง

 • พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

การวาดรูประบายสีด้วยสีเทียนเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการทำงาน เด็กจะต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการจับสีเทียน ในการลากเส้น และในการระบายสี การฝึกใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นประจำจะช่วยให้เด็กมีกล้ามเนื้อมัดเล็กที่แข็งแรงและทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเขียน การถือช้อน ส้อม และกรรไกรในวัยต่อไป

 • ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

การวาดรูประบายสีด้วยสีเทียนเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกถึงจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง เด็กสามารถวาดรูปอะไรก็ได้ตามจินตนาการของตนเอง โดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎเกณฑ์ใด ๆ การฝึกวาดรูประบายสีเป็นประจำจะช่วยให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเรียนรู้และการทำงานในวัยต่อไป

 • ช่วยให้เด็กผ่อนคลายและลดความเครียด

การวาดรูประบายสีเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้ผ่อนคลายและลดความเครียด เด็กจะได้สนุกกับการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง การระบายสีด้วยสีเทียนจะช่วยให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข

จัดทำโดย : khunpim