หนังสือเด็กแต่ละช่วงวัย

การเลือก หนังสือเด็กแต่ละช่วงวัย ให้เหมาะสมกับลูกทุกวัย

         การเลือก หนังสือเด็กแต่ละช่วงวัย เป็นตัวช่วยสำคัญของคุณพ่อคุณแม่ในการเลี้ยงดูลูก เพราะนอกจากจะให้ความสนุกสนานแล้ว นิทานยังให้ความรู้ แง่คิด สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมอีกด้วย แล้วคุณพ่อคุณแม่รู้มั้ยคะว่าการเลือกนิทานให้เหมาะสมกับลูกในแต่ละช่วงวัยช่วยส่งเสริมพัฒนาการและจินตนาการได้ เด็กในแต่ละช่วงวัยมีความสามารถในการรับรู้และความสนใจที่แตกต่าง การเลือก หนังสือนิทานให้เหมาะสมกับลูกในแต่ละช่วงวัยเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการและจินตนาการของลูกได้อย่างเต็มที่ หนังสือนิทานที่ดีจะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ หนังสือนิทานที่ดียังช่วยให้เด็กมีอารมณ์ที่มั่นคงและมีความสุข หนังสือนิทานที่ดียังช่วยให้ เด็กมี ทักษะในการสื่อสาร ที่ดีหนังสือนิทานที่ดียังช่วยให้เด็กมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น หนังสือนิทานที่ดียังช่วยให้เด็กมีความรักในการเรียนรู้

การเลือกหนังสือนิทานให้เหมาะสมกับลูกในแต่ละช่วงวัย

หนังสือนิทานสำหรับเด็กเล็ก (0-2 ปี)

         หนังสือนิทานสำหรับเด็กเล็กควรเป็นหนังสือภาพที่มีสีสันสดใสและลวดลายที่ชัดเจน หนังสือควรมีเนื้อเรื่องสั้น ๆ ง่ายๆ ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย หนังสือควรมีภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็ก หนังสือควรมีสัมผัสเพื่อให้เด็กได้สัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ

 • หนังสือภาพสีสันสดใส
 • หนังสือที่มีเนื้อเรื่องสั้น ๆ ง่ายๆ
 • หนังสือที่มีภาพเคลื่อนไหว
 • หนังสือที่มีเสียงประกอบ
 • หนังสือที่มีสัมผัส

หนังสือนิทานสำหรับเด็กวัยก่อนเรียน (3-5 ปี)

        หนังสือนิทานสำหรับเด็กวัยก่อนเรียนควรเป็นหนังสือที่มีเนื้อเรื่องยาวขึ้น หนังสือควรมีตัวละครหลากหลาย หนังสือควรมีเหตุการณ์สมจริง หนังสือควรมีแง่คิดสอนใจ หนังสือควรมีภาพประกอบสวยงาม

 • หนังสือที่มีเนื้อเรื่องยาวขึ้น
 • หนังสือที่มีตัวละครหลากหลาย
 • หนังสือที่มีเหตุการณ์สมจริง
 • หนังสือที่มีแง่คิดสอนใจ
 • หนังสือที่มีภาพประกอบสวยงาม

หนังสือนิทานสำหรับเด็กประถม (6-12 ปี)

        หนังสือนิทานสำหรับเด็กประถมควรเป็นหนังสือที่มีเนื้อเรื่องเข้มข้น หนังสือควรมีตัวละครที่ซับซ้อน หนังสือควรมีเหตุการณ์สมจริง หนังสือควรมีแง่คิดสอนใจ หนังสือควรมีภาพประกอบสวยงาม

 • หนังสือที่มีเนื้อเรื่องเข้มข้น
 • หนังสือที่มีตัวละครที่ซับซ้อน
 • หนังสือที่มีเหตุการณ์สมจริง
 • หนังสือที่มีแง่คิดสอนใจ
 • หนังสือที่มีภาพประกอบสวยงาม

ประโยชน์ของหนังสือนิทานสำหรับเด็กและ หนังสือเด็กแต่ละช่วงวัย

 • หนังสือนิทานช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง

หนังสือนิทานช่วยพัฒนาสมองของเด็กในหลาย ๆ ด้าน หนังสือนิทานช่วยพัฒนาสมองส่วนความจำ หนังสือนิทานช่วยพัฒนาสมองส่วนความคิด หนังสือนิทานช่วยพัฒนาสมองส่วนภาษา หนังสือนิทานช่วยพัฒนาสมองส่วนจินตนาการ

 • หนังสือนิทานช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์

หนังสือนิทานช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็ก หนังสือนิทานช่วยเด็กเรียนรู้เกี่ยวกับอารมณ์ต่าง ๆ หนังสือนิทานช่วยเด็กเรียนรู้วิธีจัดการกับอารมณ์ต่าง ๆ หนังสือนิทานช่วยเด็กเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น

 • หนังสือนิทานช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม

หนังสือนิทานช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมของเด็ก หนังสือนิทานช่วยเด็กเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หนังสือนิทานช่วยเด็กเรียนรู้วิธีสร้างมิตรภาพ หนังสือนิทานช่วยเด็กเรียนรู้วิธีแก้ปัญหา

 • หนังสือนิทานช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา

หนังสือนิทานช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็ก หนังสือนิทานช่วยเด็กเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ หนังสือนิทานช่วยเด็กเรียนรู้วิธีใช้ภาษาอย่างถูกต้อง หนังสือนิทานช่วยเด็กพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

 • หนังสือนิทานช่วยส่งเสริมจินตนาการ

หนังสือนิทานช่วยส่งเสริมจินตนาการของเด็ก หนังสือนิทานช่วยให้เด็กได้จินตนาการถึงโลกที่ต่างออกไป หนังสือนิทานช่วยให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ หนังสือนิทานช่วยให้เด็กพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

จัดทำโดย : khunpim